Personal

Här presenteras vår personal som varje dag jobbar för att eleverna ska utvecklas intellektuellt och socialt.

Namn Personal Ämne
Andersson, Birgitta Lärare Historia, religion
Cambronero Severin, Janya Lärare Ekonomi, teater
Ekman, Kjell Lärare Naturkunskap,kemi, biologi
Gomez Ortega, Julio Lärare Spanska
Isaksson, Thord Lärare Samhällskunskap, psykologi, filosofi
Kvam, Cecilia Lärare Engelska, franska
Kronstrand, Anneli Lärare Idrott
Lindberg, Ulf Lektor Matematik, fysik, teknik
Lindén, Frida Studievägledare, kurator
Luks, Håkan Lärare Historia, Matematik
Lundell, Karin Lärare Svenska
Mattebo, Ethel Förstelärare Geografi, kommunikation
Nestander, Evelina Lärare Spanska
Lindholm, Andreas Lärare Teater
Anderberg, Susan Lärare Historia, engelska
Zettergren, Inger Lärare Svenska, svenska som andra språk, tyska
Åkerhielm, Catharina Kanslist