Till hösten får elever på Ansgargymnasiet den exklusiva möjligheten att delta i en nystartad teknikkurs som Ansgargymnasiet driver i samarbete med församlingen Livets Ord. Teknikkursen är ett tillval som läses utöver kursplanen (kursen ger inget betyg).
Under ett skolår kommer eleverna få testa på ljud, ljus och TV-produktion i en av Sveriges största församlingar under ledning av erfarna lärare med stor branscherfarenhet. Det kommer hållas kurstillfällen på respektive område under kvällstid.
De som valt att läsa teknikkursen kommer också få möjlighet att praktisera sina kunskaper på församlingen Livets Ords stora, årliga event såsom Youth, Julkonserten, Lead och Hennes Helg.
Man kommer också ges möjligheten att få praktisera på barnmöten, ungdomsmöten och söndagsmöten. Totalt behöver en kursdeltagare förutom undervisningen genomföra 70 praktiktimmar för att erhålla ett diplom.
Det finns idag ett flertal personer som arbetar professionellt med ljud och ljus, som fått sin grundläggande utbildning på Livets Ord och vi tror därför att ett genomfört teknikdiplom kan få vara startskottet till en professionell karriär för den som vill.