Ansgarskolornas förskolor

  • 1 st förskollärare

Kontaktperson för mer information och ansökan :
Anna Werner, förskolechef
Tel: 018-16 14 79, e-post: anna.werner@ansgarskolorna.se


Fridhemsskolan (åk F-6 i Storvreta)

  • Lärare förskoleklass
  • Klasslärare lågstadiet

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Margareta Gustafsson, rektor
Tel: 018- 16 14 49, e-post: margareta.gustafsson@ansgarskolorna.se


Käll- och Trädgårdsskolan (åk F-6 i Uppsala)

  • Lärare förskoleklass
  • Speciallärare/specialpedagog (endast sökande med rätt behörighet)
  • Lärare med behörighet för fritidshem (alt. fritidspedagog)

Kontaktperson för mer information och ansökan:
John Liljebäck, tf rektor
Tel: 018- 16 14 29, e-post: john.liljeback@ansgarskolorna.se


Kyrkskolan (åk 7-9)

  • Lärare i Matematik, deltid

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Angelica Christiansson, rektor
Tel: 018-16 14 59, e-post: angelica.christiansson@ansgarskolorna.se


Lärare i estetämnen

  • Lärare i textilslöjd

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Angelica Christiansson, rektor
Tel: 018-16 14 59, e-post: angelica.christiansson@ansgarskolorna.se


Ansgargymnasiet (söker endast lärare med legitimation för gymnasiet)

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Helena Virsén, rektor
Tel: 018-16 14 69, e-post: helena.virsen@ansgarskolorna.se


Elevhälsan

  • Speciallärare/specialpedagog (endast sökande med rätt behörighet)

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Magnus Westergård, skolchef
Tel: 018-16 14 09, e-post: magnus.westergard@ansgarskolorna.se