Naturvetenskapsprogrammet

INRIKTNING NATURVETENSKAP

Om du är intresserad av matematik och naturvetenskap och vill ha breda valmöjligheter för till exempel högskolestudier är Naturvetenskapsprogrammet något för dig.

En kombination av studiebesök på företag och universitetsföreläsningar breddar utbildningen för dig som läser på Ansgargymnasiet utöver ett traditionellt gymnasieprogram.

Då framtidens naturvetare kommer att behöva kunskaper även utanför de klassiska naturämnena uppmuntrar vi engagemang i andra ämnen utan att för den skull tumma på de grundläggande kraven i naturämnena.

Tack vare blockläsningen kan vi göra laborationerna mer heltäckande och forskningsliknande. Detta ger dig en insikt i hur forskningsprocessen går till och därmed en förmåga till kritiskt tänkande så att du lättare kan värdera den information som du ständigt får del av.