Samhällsvetenskapsprogrammet

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

Vill du vara med och påverka? Var du än vill vara engagerad får du här bra förutsättningar för ett aktivt och effektivt engagemang.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en mycket god grund för fortsatta studier. Du kan välja mellan två fördjupningar hos oss:

SAMHÄLLSFÖRDJUPNING är en bred utbildning där du har möjlighet att påverka en stor del av innehållet själv. Programkurserna ger dig en djup förståelse av hur vårt samhälle är uppbyggt och hur man gör för att påverka, men även vilka svårigheter vi riskerar att stöta på och hur vi som medborgare tillsammans kan forma vårt samhälle.

PEDAGOGIK- OCH BETEENDEVETENSKAPSFÖRDJUPNING fokuserar på hur människor fungerar, hur man blir en bra ledare och hur du kommunicerar ett budskap. Dessa är viktiga färdigheter i yrken som till exempel polis, socionom, politker, jurist, vårdpersonal, lärare och många fler, och dessa färdigheter tränas du i under din tid hos oss.