Om Ansgargymnasiet

En kristen gymnasieskola där du utvecklar din potential och får ett internationellt perspektiv

Ansgargymnasiet är en fristående gymnasieskola med konfessionell inriktning. Skolan finns i Uppsala och drivs av huvudman Ansgarskolorna AB. Gymnasiet startade 1990 och är Uppsalas äldsta gymnasiefriskola. Av skolans ca 90 elever kommer hela 30 % från andra orter än Uppsala.

Våra tre ledord

KRISTEN

Vår skola vilar på den kristna värdegrunden. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad är självklart för oss, men det stannar inte där. Atmosfären präglas av en varm respekt, och lärarna ger mycket av sig själva för att hjälpa och utmana dig som elev till nya höjder. Varje morgon börjar med en kort morgonsamling och varje vecka har vi en andakt eller en samling som berör olika livsfrågor. Ärlighet, ödmjukhet och uthållighet är några av de utmärkande egenskaper vi jobbar med på skolan för att hjälpa dig som elev att bli en trygg och handlingskraftig person.

ANSVAR

På Ansgargymnasiet lägger vi stor vikt vid att du utvecklar dina gåvor, och hänsyn tas till din personliga lärstil. Lärarna är djupt engagerade i att hjälpa dig utveckla dina kunskaper, men du tränas också i ansvar och ledarskap. Färdigheter som du har nytta av direkt och hela livet, oavsett om du ska jobba eller plugga efter studenten.

INTERNATIONELLT

Förutom att du har möjlighet att läsa engelska alla tre åren har du även möjlighet att läsa ett annat modernt språk. Det internationella perspektivet tas upp i olika skolämnen, för att förbereda dig för ett medborgarskap inte bara i Sverige utan i världen.

Ditt första steg mot livet som vuxen

Ansgargymnasiet har år efter år goda skolresultat i alla jämförelser, och hög behörighet till högskolan. Vi jobbar självklart med modern teknik, IT-utveckling och alla elever får en personlig dator. Genom de valbara kurserna kan vi erbjuda elever från alla program att få läsa estetiska ämnen, ledarskapsutveckling och bredda sitt internationella kunnande.

Vi läser de olika ämnena i block, vilket hjälper dig som elev att fokusera på ett ämne i taget och slipper långa håltimmar mitt på dagen. Genom sammanhängande lektionspass hinner lärarna fördjupa undervisningen och studierna blir fokuserade.

Behörigheten bland våra lärare är bland de absolut högsta i Uppsala. I vår personalstyrka finns både förstelärare och lektor som garanterar en hög kvalitet på undervisningen samt hjälper dig som elev att hitta din bästa studieteknik.

Vi tar in elever från hela Sverige

Ansgargymnasiet har riksintag, vilket betyder att vi tar in elever från hela Sverige. Faktum är att hela 30 % av våra elever kommer från andra orter än Uppsala, så skolan har en allsvensk prägel där du kommer att känna dig hemma.

Hitta boende i Uppsala

Om du behöver boende så kan vi hjälpa dig att sätta upp ett anslag på församlingen Livets Ords anslagstavla, som läses av många hundra personer varje vecka, men vi kan inte åtta oss att leta boende åt dig. Förutom att kolla Blocket så kan du presentera dig i Facebookgruppen Boende i Uppsala.

Ansökan

Du ansöker till Ansgargymnasiet via din egen kommuns gymnasieantagning. Den kan du hitta via antagningskanslier.se