Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) tidigare handelsprogrammet.

På försäljnings- och serviceprogrammet skaffar du dig en bred grund för ett framtida arbete inom varuhandel och på företag som sysslar med olika typer av tjänster. Du utbildas för att arbeta på företag som säljer direkt till kunder eller till andra företag. Du får här en grundläggande utbildning inom försäljning och service.

Under din utbildning kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket innebär att du får möjlighet att praktisera det du lärt dig.